Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad BK-Motors OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.soovihoov.ee
e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatuse kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis saate üle vaadata kaubad ,mida soovite osta ning vajadusel kaupade kogust muuta. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis.  Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märge („linnuke“) tingimuste ette.
Sisestage tellija/ostja andmed, soovi korral saate ka registreeruda meie kliendiks. Valige sobiv makseviis.Kinnitage oma tellimus, vajutades nupul „Esita tellimus“ ning Teid suunatakse makse lehele ja saate tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, et sisestatud andmed oleksid õiged !

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest meie arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine:

 • Eesti pangalingi maksed

( Ostude eest tasumine eurodes )

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki www.soovihoov.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. BK-Motors OÜ on veebilehel www.soovihoov.ee isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’ile.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tarne aeg on erinev ning on märgitud iga toote juurde.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. BK-Motors OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt meile telefoni teel.

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui ostja on valinud kättesaamise viisiks “Tulen ise järgi” ja  ei tule kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

2.6 Taganemisõigus

Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras.

2.6.1 Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates müügilepingu sõlmimise päevast või alates päevast mil Tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja e-postile
(info@soovihoov.ee)

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine
Taganemisõigus puudub juhul, kui:

a. Toodet on kasutatud
b. Kliendile on tarnitud suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid, epilaatorid, pardlid jne.)
c. Kauba näol on tegemist suletud pakendis audio- või videosalvestisega või suletud pakendis arvutitarkvaraga. Samuti pole võimalik tagastada kõnekaarte ja stardikomplekte ning ajakaarte, kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.
d. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

 1. Lepingust taganemisel tagastab BK-Motors OÜ OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb BK-Motors OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
  BK-Motors OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
  Tarbija peab asja BK-Motors OÜ’le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas BK-Motors OÜ ettevõtet müügilepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  Lepingu esemeks olev asi tuleb BK-Motors OÜ’le tagastada originaalpakendis  ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning müügilepinguga seotud kingitusi).
  Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
  Kui on kindlaks tehtud, et tagastatud toote väärtus on vähenenud kasutamisest või toode on rikutud, aksepteeritakse sellisel juhul kaup vaid individuaalsete läbirääkimiste teel, kus määratakse kauba hüvitis ja toote hind.
  Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on BK-Motors OÜ’l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

2.7 Müügilepingu tühistamine

Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@soovihoov.ee või helistada +372 53020011  . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 BK-Motors OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused   kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressile info@soovihoov.ee või helistada +372 53

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse BK-Motors OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida e-mailil info@soovihoov.ee või telefonil +372

4.11. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab BK-Motors OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul.

5.3 www.soovihoov.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 400 EUR’i maksev tööriist on müügis 40 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib www.soovihoov.ee toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul www.soovihoov.ee ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 22.05.2020.

 • 1. Sed molestie lacus nec faucibus egestas.
 • 2. Ut suscipit sagittis massa, eget mollis mauris elementum in.
 • 3. Quisque aliquam nisi felis, id faucibus diam vulputate quis.
 • 4. Duis eget eros est. Mauris et neque ante.
 • 5. Nullam interdum a nisi nec pretium.
 • 6. Curabitur maximus risus magna, accumsan pharetra elit dapibus ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit tellus et nisi ultrices, eu feugiat sapien com modo. Praesent vitae ipsum et risus tempus tincidunt in tincidunt justo. Nunc consectetur non sapien id faucibus. Curabitur id nibh eu felis pellentesque pellentesque quis vel nulla. Vivamus a lacinia sem. Integer in enim sapien. Aenean vitae hendrerit nisi, ut suscipit justo. Duis hendrerit scelerisque dui. Donec ornare massa vitae neque lobor tis rutrum.

Sed aliquet Nullam non diam nibh. Cras finibus diam augue, at laoreet libero faucibus ut

Quisque imperdiet est eu Nulla facilisi. Integer ut vestibulum velit. Quisque et vehicula sem. Integer pharetra odio sit amet diam porta, at iaculis nisi so dales. Aliquam viverra nibh augue, in convallis augue consectetur eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ua ltrices posuere cubilia Curae