14 päevane tagastusõigus
 • Kui ostetud kaup Sulle mingil põhjusel ei sobi, siis on Sul võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma tagastatakse Sulle (vastavalt e-poe tingimuste punktile 2.6).
 •  Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa toodet, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud. Samuti ei ole võimalik tagastada avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara.
 •  Toote tagastamiseks palume saata meie e-mailile info@soovihoov.ee vabas vormis taganemisavaldus.
 • Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastatava toote meieni jõudmisest.
 • Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal .
 •  Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, mis tähendab seda, et kaupa võib vaadata ja tutvuda sellega sellisel viisil nagu te teeksite seda kaupluses. Näide: Riideeset võite selga proovida, aga muud toodet nagu näiteks pesumasinat te kaupluses pesema ei pane.
  Toode peab olema originaalpakendis. Pakend ei tohi olla katkine, toode peab olema puhas – ilma kriimustute ja sõrmejälgedeta, toote seerianumbrid peavad vastama pakendil olevate numbritega. Sisemine pakend ei tohi olla rikutud. Pakend peab olema täiskomplektne (omama kõiki pakendis kaasa tulnud esemeid). Kaasas olev tarkvara (selle olemasolul) ei tohi olla avatud ega aktiveeritud.
  Riided ja jalanõud võivad olla selga proovitud, kuid mitte pikemalt kantud. Need peavad olema puhtad ja terved. Küljesolevad sildid ei tohi olla eemaldatud. Hüügieenilistel põhjustel ei ole tagastatavad aluspesu ja ehted.
 • Kui pakend on rikutud, siis toote müügiks ettevalmistamise maksumus on alates 5,00 eurot (sõrmejälgedest puhastamine, õigete pakendite hankimine ja toote pakendamine).
 • Kui on kindlaks tehtud, et tagastatud toote väärtus on vähenenud kasutamisest või toode on rikutud, aksepteeritakse sellisel juhul kaup vaid individuaalsete läbirääkimiste teel, kus määratakse kauba hüvitis ja toote hind.

BK-Motors OÜ
Juriidiline aadress: Tariku 19
Saku vald Harjumaa 75510 Eesti
Reg.Nr: 114229137